Steffen Wich

Daglig leder Eliteidræt Aarhus, 54 år.

Følgende fem kerneemner kendetegner mig:

  • fokusering af klimaindsatsen, 17 verdensmål samt integrationen i byen
  • arbejdet med idræt og sundhed og dertilhørende faciliteter
  • børn og unges udfordringer samt fokus på de ældres vilkår
  • tilknytning til erhvervslivet, specielt de små og mellemstore virksomheder
  • arkitektur, lokalplaner og udvikling af Aarhus by

Aarhus er presset på infrastruktur, særligt faciliteter til kultur og idræt. Der mangler indspark til en gennemarbejdet vision og strategi. Qua mine erfaringer kan jeg bidrage til denne proces og være en person, der kan brænde igennem på området.

Med fem børn i uddannelsesforløb og mange års arbejde for Aarhus Kommune på området, oplever jeg det er vigtigt at være politisk aktiv med fokus på de bedste forhold for Aarhus’ næste generation. Dette gælder ikke kun dem, der naturligt kan. Det er meget vigtigt, at vi samtidig fokuserer på de børn, unge og ældre grupper, der har brug for en hjælpende hånd.

Der skal videreudvikles på en bæredygtig erhvervsstrategi, som gør det bedre, lettere og mere attraktivt at drive virksomhed i Aarhus. Aarhus har i forvejen gode betingelser, men det er vigtigt at få en større kreds af virksomheder engageret og få del i væksten. Så en endnu mere aktiv og strategisk erhvervspolitik vil være fantastisk!

Sluttelig er et af fokusområderne en aktiv deltagelse i udformningen af det Aarhus, vi bor i og alle elsker. Det er et arbejde der består i at balancere udviklingen med lokalplaner, infrastruktur, naboskaber og arkitektur. Aarhus skal være smuk, bæredygtig og superfed at bo og leve i!