Ali Nuur

Lærer, 64 år.

Jeg er først og fremmest familiemenneske, far og bedstefar og har været gift med Marianne i 37 år til sommer.

Jeg bor i hus i Højbjerg og har en dejlig kolonihave i Viby, ved Brabrandsøen, som jeg elsker at være i, om sommeren.

Jeg har æren af at være en del af Rani Hørlykkes lærer-team på Søndervangskolen i Viby. Hvor jeg arbejder med indskoling, som er meget inspirerende og giver en følelse af, at gøre en forskel i lokalområdet.

Jeg arbejder for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden.

Jeg har fokus på, at Aarhus er en by for alle, uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra, så længe vi yder det vi kan.

Der findes altid en bedre vej for Aarhus, og det er den socialdemokratiske vej.

I kan altid regne, med mig.

Mine mærkesager 

  • Fokus på gode og varierede pasningstilbud, og i skolen fokus på de gode oplevelser og høj faglighed.
  • Arbejder for at unge mennesker får passende væresteder og ungdomsklubber.
  • Ordentlige forhold for handicappede og sindslidende, forebyggende og behandlende tilbud til udsatte børn, unge og voksne.
  • De ældre skal have gode forhold, god hjemmepleje, god mad, og plejehjemspladser.
  • Mere fokus på indvandrerkvinders rettigheder og værdi.
  • Tænk på miljøet i alt hvad vi gør.