Repræsentantskabet

Det socialdemokratiske repræsentantskab i Aarhus

Det socialdemokratiske repræsentantskab er den øverste myndighed for Socialdemokraterne i Aarhus Kommune. Repræsentantskabet mødes årligt for at vælge personer til forretningsudvalget, der er den organisatoriske ledelse. Repræsentantskabet mødes også for at beslutte valgprogram og opstilling af kandidater til Aarhus Byråd.

Repræsentantskabet består af repræsentanter for de socialdemokratiske partiforeninger i Aarhus Kommune, af Socialdemokraternes politiske udvalg og de fire folketingskredse samt folkevalgte politikere opstillet i Aarhus. Herudover er bl.a. DSU og Frit Forum en del af repræsentantskabet.