Regitse Rans

Jobkonsulent på Kompetencecenter Skanderborg og HK-fællestillidsrepræsentant i Skanderborg Kommune, 56 år.

Som 20-årig student flyttede jeg til Aarhus fra landets mindste kommune. Jeg bor i Tranbjerg. Her har jeg stiftet familie, her har min datter gået i daginstitution og i skole, og her er deltager jeg i aktiviteter og foreningsliv.

Jeg er optaget af udvikling, vækst og sammenhængskraft på tværs i kommunen. Vækst og udvikling giver flere indbyggere og kræver at bygges flere boliger. Boliger, som give alle mulighed for at vælge præcist hvor, de vil bo. Det er nødvendigt, at daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter og øvrige infrastrukturer også udbygges, så de kan følge med det stigende indbyggertal, og de nye områder bliver velfungerende. For det skal være attraktivt at bo her. Også i oplandsbyerne.

Den grønne omstilling i fuld gang, og der skal sættes mere fart på. Samtidig er det vigtigt, at vi er sammen om en bæredygtig fremtid. Vi skal passe på vores ressourcer. Derfor skal vi genbruge, sortere og recycle, og vi skal have reel mulighed for at træffe kloge valg i vores dagligdag. Det vil jeg sætte fokus på.

Alt for mange borgere står uden for arbejdsmarkedet og uden for fællesskabet. De er ikke integrerede, eller de har fysiske, psykiske eller andre udfordringer, som stiller dem i svære situationer. Det må der gøres noget ved. Uddannelse, beskæftigelse og en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet er nogle af de vigtigste veje til integration og udligning af social ulighed. Det vil jeg arbejde for.