Peter Nørskov

Kommunikationskonsulent, 63 år.

Det stod bestemt ikke skrevet over min barneseng, at jeg skulle blive student, cand.mag. og få lederstillinger i mediebranchen. Begge mine forældre var 18 år, da jeg kom til verden og i lære som henholdsvis elektromekaniker og maler.

Så jeg har meget at takke det socialdemokrati for, der er hovedarkitekten bag et velfærdssamfund, der har gjort det muligt også for børn af arbejderklassen at udnytte deres potentiale. Sådan skal det blive ved med at være.

Derfor er det afgørende, at alle børn uanset social eller etnisk baggrund sikres den bedste start på livet i vores institutioner, og at alle børn er klar til enten uddannelse eller job, når de forlader folkeskolen.

Vi står både nationalt og lokalt som parti over for to store udfordringer: den voksende ulighed og utryghed.

Aarhus må ikke blive en enklave for de mest velstillede, og derfor skal vi sikre, at der til stadighed bygges boliger for enhver pengepung, at vores ældre sikres en god og værdig pleje, og at vi tager hånd om de svageste; hjemløse, psykisk sårbare og fysisk nedslidte.

Vi skal være en visionær foregangskommune på klima- og miljøområdet, sikre en byudvikling med respekt for historie og kulturarv og båret af bæredygtighed, flere idrætsfaciliteter, stærkt fokus på kultur, færre biler i byen, værne om de bynære naturoaser som Årslev Engsø og trinbræt/station i Brabrand.

Og så skal vi sikre, at borgerne i større omfang og tidligere bliver inddraget i planlægning og udvikling af både byerne og kommunen. Sammen kan vi skabe et bedre Aarhus.