Michael Krog Hansen

Politiassistent, Næstformand Østjyllands Politiforening, 43 år.

Jeg er uddannet politiassistent, og har i ca. 20 år været tilknyttet Østjyllands Politi. Senest var jeg tilknyttet afdelingen for Personfarlig Kriminalitet. Jeg efterforskede bl.a. overgreb mod børn, og foretog videoafhøring af børn op til 15 år. I disse sager havde jeg et tæt samarbejde med Aarhus Kommune. I 2019 blev jeg valgt som hovedtillidsmand ved Østjyllands Politiforening, og overgik fuld tid til tillidshvervet. I marts 2021 blev jeg valgt til Næstformand i Østjyllands politiforening.

Privat, er jeg gift med Rose – Marie, far og bor i landsbyen Todbjerg ved Hjortshøj. Jeg er formand for det lokale vandværk.

By i udvikling –  Vi skal skabe en spændende og levende by med forskellige muligheder for de mange.

Fællesråd – Vi skal fortsat inddrage og lytte til fællesrådene, – sådan skabes den bedste udviklingen i lokalsamfundene.

Fortsat støtte til foreningslivet – Motion og samvær giver blik for hinanden og for forskellighed.

Sikre færdselsforhold – særligt for cyklister og de bløde trafikanter. Inden for Ringgaden er det muligt at cykle på cykelstier, men der mangler cykelanlæg i oplandet/forstæderne.

Flere seniorboliger – Ældre boligejere, der ønsker at sælge deres bolig for at flytte i noget mindre, skal have mulighed for at blive i deres lokalområde. Derfor har vi brug for flere seniorboliger.

Flere bostøtter til borgere med psykiatriske diagnoser – I mit arbejde ser vi oftere sager, der involverer psykisk syge. Tit en opstået konflikt, fordi man ikke har indtaget sin medicin, eller fordi man er sendt hjem for tidligt fra fra behandlingssted.