Aase Pedersen

Folkepensionist (tidl. LO-FTF fællestillidsrepræsentant, Aarhus Universitet), 68 år.

Vi skal have det gode liv for alle borgere. Aarhus skal være grøn og levende.
Fremtiden er grøn – Fremtiden er fællesskaber.

Et sammenhængende Aarhus, hvor der også er fokus på oplandet (Løgten-Skødstrup, Hjortshøj, Egå, Lystrup, Trige, Lisbjerg, Sabro, Harlev, Kolt-Hasselager, Solbjerg, Beder-Malling osv.) som er i stadig vækst, hvor infrastrukturen skal kunne følge med også fritids-, sports- og kulturtilbud.

Trafikken er en udfordring og dermed trafiksikkerheden.

Aarhus skal være en attraktiv by med blandede boliger (nye og gamle), grønne arealer og blandede aktiviteter.

Seniorboliger, oldekolle fællesskaber, ungdomsboliger, alm. boliger – der er til at betale.

Det betyder så meget, at alle trives hvor de bor.

Og det betyder også gode og velfungerende daginstitutioner, dagplejere, skoler m.m.

God og værdig ældrepleje (mere tid også i hjemme- og sygeplejen).

Vi skal forhindre forureningen af både luften og drikkevandet og sørge for, sammen med erhvervslivet, en grøn udvikling af byen.

Bygge- og anlægsprojekter skal udføres på overenskomstmæssige vilkår og på en bæredygtig måde.

Børn skal have lige muligheder – uanset baggrund. Børn der begynder i skolen, har vidt forskellige baggrunde, hvilket der skal tages udgangspunkt i ved læringen, så problemer senere undgås. Flere muligheder for praktiske og kulturelle aktiviteter.

En god og værdig integration. Vi skal ikke have klienter, men medborgere der medvirker på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Der skal gøres en indsats overfor sprogvanskelighederne, således det bliver nemmere at komme på arbejdsmarkedet.