Lokalforeninger

Vil du være med?

Partiforeningerne er fundamentet for den socialdemokratiske organisation.

I Aarhus Kommune er der 21 socialdemokratiske partiforeninger. Alle socialdemokrater er medlem i en partiforening. Det er partiforeningerne, der har stemmeret i fællesbestyrelsen. Det er herfra, de socialdemokratiske folkevalgte rekrutteres, og det er fra partiforeningerne de delegerede til repræsentantskabet findes. Kort sagt udspringer den socialdemokratiske beslutningskraft fra partiforeningerne.