Lokalforeninger

Vil du være med?

Partiforeningerne er fundamentet for den socialdemokratiske organisation. I Aarhus kommune er der 21 socialdemokratiske partiforeninger. Alle socialdemokrater er medlem i en partiforening. Det er partiforeningerne der har stemmeret i fællesbestyrelsen. Det er herfra de socialdemokratiske folkevalgte rekrutteres, og det er fra partiforeningerne de delegerede til repræsentantskabet findes. Kort sagt udspringer den socialdemokratiske beslutningskraft fra partiforeningerne.