Heino Hamborg

Pædagog Åby Skoles SFO, 38 år.

Jeg har altid været interesseret og aktiv i politik. Det være sig både fagpolitisk og partipolitisk.

Vi kan alle have et godt liv, der kører på skinner, men hvis man en dag står i en uoverskuelig situation, skal det være muligt at få en hjælpende hånd. Jeg tror på, vi som samfund skal gøre det bedste, vi kan for så mange, som det overhovedet er muligt.

Derfor skal vi alle stå sammen og yde hjælp og støtte til dem, der ikke kan klare sig selv. Samfundet er i mine øjne både staten, regionen, kommunen og familien!

Blandt mine mærkesager er følgende:

Frihed Lighed og Solidaritet. Ja det lyder måske lidt gammeldags, men er ikke desto mindre det, der kendetegner os som parti.

Velfærd først. Vi skal tage vores ansvar til os, som skaber af velfærdsstaten. Vi har siden 2001 set en forringelse af velfærden og at uligheden er blevet større. Vi skal sikre, at den enkelte får den hjælp, der er brug for.

Aarhus for alle gennem uddannelse. Vi skal sikre, at alle får det bedst mulige liv. Den bedste måde at gøre det, er at give alle lige adgang til vores uddannelsessystem. Det er en stor opgave med mange facetter som kræver meget. Noget vi som Socialdemokrater både kan og vil.

Flere idrætsfaciliteter i byen. Idrætslivet er en vigtig faktor for os alle. Og vi skal som by sikre bedre adgang til både indendørs- og udendørsfaciliteter, og så skal vi sikre at de anvendes mest muligt.