Polly Dutschke

Polly Dutschke, 51 år.

Livsglæde blandt ældre og sårbare
Som Leder på et plejehjem i Aarhus oplever jeg hver dag, at en god pleje og omsorg betyder alt for de ældre og deres familier.

Ældreområdet skal være blandt de bedste i landet, så alle får en god pleje og hjælp efter behov.

Sosu’erne er rygraden i ældreplejen. Derfor skal vi rekruttere og skabe en attraktiv arbejdsplads i Aarhus, hvor der er tid til omsorg. Vi skal investere i ældreområdet, så sosu´er, sygeplejersker og terapeuter med stolthed siger ”de ældre har det godt i Aarhus”. Der skal være frihed, tid til at styrke faglig kvalitet og fællesskabet på institutionerne og mindre bureaukrati og dokumentation.

Børn og unge skal have det godt
Vi skal have flere multihuse til børn og unge med plads og tid til aktiviteter og samvær. Vi skal modarbejde ensomhed og tage hånd om de sårbare unge og børn.

Klima og sundhedsmålene kræver knofedt og vilje
Hvis vi skal nå klimamålene i 2030 kræver det rigtig meget af os og det er på alle planer. Og som kommune skal vi vise vejen, ved f.eks at bruge elbiler alle de steder vi kan. Vi skal understøtte den aktive transport, ikke mindst vores børn og unge skal vi satse på. Det er også godt for sundheden.

Vi skal have den sikreste børnetrafik i Aarhus. Det gælder cykelkryds, gode ruter og supercykelstier.

En levende by, special butikker og sammenhængskraft i byudvikling.
Jeg vil arbejde for at kommunen i sin byudvikling understøtter en levende by med forskellige specialbutikker ellers bliver vi en kedelig by.