Steen Bording Andersen

Lærer, 60 år.

Jeg vil arbejde for en grøn og bæredygtig by

 • byudvikling der i centrum og opland sikrer gode byrum med plads til mennesker og deres virksomhed.
 • byudvikling hvor man tænker i helheder og hvor man kan finde boliger til alle indkomster.
 • en grøn kommune, hvor man passer på drikkevandet og biodiversiteten.
 • En klimavenlig kommune der investere i bæredygtig energi og transport

Jeg vil arbejde for en levende by, hvor vi investere i fritidslivet

 • Vi har Danmarks mest spændende kulturinstitutioner – vi skal sikre at kulturen kommer ud til ALLE aarhusianere.
 • Vi har gode biblioteker, men vi skal udvikle og styrke alle 19 filialer, så de kan fungere som lokale mødesteder
 • Vi skal investere massivt i idrætsfaciliteter – outdoor og indoor, i centrum og i oplandet. Vi skal gøre Aarhus FØRENDE på idrætsområdet.

Jeg vil arbejde for en by der giver en HÅND til alle aarhusianere

 • Aarhus skal kendes på at vi tager hånd om børn og unge med gode daginstitutioner og skoler.
 • Vores ældre skal sikres gode fysiske og sociale rammer om deres liv.
 • Vi skal have særlig fokus på de svageste og udsatte.
 • Vi skal tage hånd om medarbejderne så de ikke slides op inden de bliver 60år eller fratager dem deres faglighed.

Aarhus har alle muligheder for at blive en grøn, levende og tryg kommune for aarhusianerne.

Jeg vil være med til at realisere disse versioner – håber du vil være med på rejsen.