Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune

De 24 partiforeninger er samlet i en Fællesbestyrelse i Aarhus Kommune. Fællesbestyrelsen er den øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. I Fællesbestyrelsen har hver af de 21 partiforeningerne en stemme. Herudover har forretningsudvalget syv stemmer i Fællesbestyrelsen.

I Fællesbestyrelsens møder deltager også repræsentanter for de socialdemokratiske inspirationsgrupper, udvalg, DSU, den socialdemokratiske byrådsgruppe m.fl.

Fællesbestyrelsen holder fast seks årlige møder. Det er her, de lange linjer for den socialdemokratiske politik i Aarhus Byråd udstikkes, og herfra der gives mandat til de årlige budgetforhandlinger mellem partierne i Aarhus Byråd.

Udover de faste fællesbestyrelsesmøder holder Socialdemokraterne fire årlige medlemsmøder, bl.a. et årligt møde om Aarhus Kommunes budget. Formand for Fællesbestyrelsen er Peter Nørskov.

Læs fællesbestyrelsens forretningsorden her.