Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune

De 24 partiforeninger er samlet i en Fællesbestyrelse i Aarhus kommune. Fællesbestyrelsen er den øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. I Fællesbestyrelsen har hver af de 24 partiforeningerne en stemme. Herudover har forretningsudvalget syv stemmer i Fællesbestyrelsen.

I Fællesbestyrelsens møder deltager også repræsentanter for de socialdemokratiske inspirationsgrupper, udvalg, DSU, den socialdemokratiske byrådsgruppe m.fl.

Fællesbestyrelsen holder fast 6 årlige møder. Det er her de lange linjer for den socialdemokratiske politik i Aarhus Byråd udstikkes og herfra der gives mandat til de årlige budgetforhandlinger mellem partierne i Aarhus Byråd.

Udover de faste fællesbestyrelsesmøder holder Socialdemokraterne 4 årlige medlemsmøder, bl.a. et årligt møde om Aarhus Kommunes budget. Formand for Fællesbestyrelsen er Morten Pless.

Læs fællesbestyrelsens forretningsorden her.