Værdigheden er afgørende i ældreplejen

Værdigheden er afgørende i ældreplejen

Værdigheden er afgørende i ældreplejen 1440 960 admin

Der er i disse dage megen debat om ældreplejen i Aarhus Kommune. Debatten har udgangspunkt i sagen om videooptagelser på Kongsgården, ligesom der er fokus på Demenscentrum Aarhus, og sidst har en stor gruppe pårørende i Skæring skrevet til det samlede byråd. Der kommer mange informationer frem, som bestemt ikke er positive. Fælles for disse tre steder er, at borgerne føler, de støder mod en mur, når de kommer med problemer eller ønsker – og når de klager, opfatter de, at der ikke er lydhørhed over for dem. I de tre tilfælde er der tale om meget svære sager, og både Socialdemokratiet og flere øvrige partier har løbende handlet omgående, når der er kommet nye informationer. I sagen om Kongsgården blev der hurtigt sat en stor undersøgelse i gang, som skal være færdig allerede den 2. september.

“Vi mener ikke, det kan være rigtigt, at borgerne – både de ældre og de pårørende, skal føle sig dårligt behandlet i vores ældrepleje. Systemet skal netop være til for at hjælpe borgerne. Derfor er det også ekstremt vigtigt, at ledelsen og forvaltningen altid er lydhøre over for pårørende, når de italesætter problemer. Det forventer vi bestemt også, at Rådmand Jette Skive (DF) prioriterer gennem sit embede, hvor hun jo både er politisk og administrativ leder,” understreges det af Lone Hindø og Ango Winther, S-medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Derfor har Socialdemokratiet, sammen med andre partier i byrådet, sat sig i spidsen for at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af forholdene. Partierne har fået gennemført, at det ikke, som først foreslået, er en undersøgelse af Kongsgården alene, men at den skal omfatte Sundhed og Omsorg helt til tops. Når rapporten foreligger, forventes den at give det fornødne overblik til, at der kan blive rettet op på ledelseskulturen og håndteringen af borgerhenvendelser. Socialdemokratiet arbejder også netop nu med at få ændret hele tilsynsområdet, så der fremover kommer flere uanmeldte tilsyn. Dette vil styrke, at problemer opdages langt tidligere end i dag.

Sæson for budgetforhandlinger
Allerede nu står budgetarbejdet for 2021 for døren. Allerede sidste år besluttede gruppen, at hele demensområdet i år skal have et solidt løft – både i forhold til den enkelte demente, men også til de pårørende, som kan have brug for vejledning og aflastning. I det kommende budgetarbejde for 2021 er der ligeledes et stort fokus på mere tid i hjemmeplejen, opnormering på plejehjemmene om aftenen samt et forbedret samarbejde med og inddragelse af pårørende på plejehjem.

“Det er vigtigt at have for øje, at der i alle disse problemer, som er fremme netop nu, er to vigtige spor. Det ene spor er økonomi, som ligger i arbejdet med det kommende års budget. Det andet spor er kultursporet. Det handler om måden, som man er sammen på i plejehjemmene, samt om samarbejde og samvær mellem beboere, pårørende og ansatte. Den socialdemokratiske byrådsgruppe prioriterer ældreområdet meget højt, og vi vil arbejde hårdt på at få værdighed samt god omsorg og pleje overalt i hele det store område,” påpeger Lone Hindø og Ango Winther.