Socialdemokrat i spidsen for nyt udvalg

Socialdemokrat i spidsen for nyt udvalg

Socialdemokrat i spidsen for nyt udvalg 1440 960 admin

Psykisk sårbarhed blandt unge er en tendens, der i de senere år i stigende grad er blevet genstand for opmærksomhed, og for nyligt nedsatte Aarhus Byråd et nyt udvalg, der skal arbejde med netop denne problemstilling. Med det socialdemokratiske byrådsmedlem Mahad Yussuf i spidsen som formand skal ’Udvalget for mindre psykisk sårbarhed’ i den kommende periode komme med anbefalinger til, hvordan Aarhus Kommune konkret kan arbejde med området. 

Udvalget, der består af fem byrådsmedlemmer og syv eksterne medlemmer, har til opgave at komme med anbefalinger til byrådet vedrørende psykisk sårbarhed blandt unge i Aarhus Kommune. Især vil de unges brug af teknologi og sociale medier være i fokus, fortæller Mahad Yussuf, formand for udvalget (S).

”Med udvalget her er opgaven at komme ind til kernen af, hvad det er, der gør de unge psykisk sårbare i dag, og derfor vil vi også i høj grad inddrage de unge selv – det ses også i sammensætningen af medlemmerne,” fortæller formanden med henvisning til, at to af medlemmerne, Ida Binderup fra Ungdommens Røde Kors i Aarhus og Niklas Vistisen fra Danske Skoleelever, blandt andet er udpeget for at bringe de unges perspektiv med ind i arbejdet. 

Udvalgets arbejde skal munde ud i en anbefaling til byrådet – eventuelt et eller flere konkrete løsningsforslag – som kan være med til at hjælpe såvel børn og unge som de voksne omkring dem med at håndtere de udfordringer, som især fællesskaber på sociale medier giver i forhold til psykisk sårbarhed. 

”På sociale medier er vi alle meget eksponerede, og sammen med en præstationskultur kan det være en farlig cocktail, hvis ikke man har redskaberne til at håndtere det. Det håber vi fra kommunens side at kunne bidrage til – at børn og forældre får nogle værktøjer, så de er godt rustet til de udfordringer, moderne teknologi kan give socialt og psykisk,” understreger Mahad Yussuf. 

Udvalgets arbejde løber indtil denne sommer, hvorefter der udarbejdes en indstilling til byrådet på baggrund af udvalgets anbefalinger.