Eva
Borchorst Mejnertz

Forkvinde for Børn og Unge-udvalget

Byrådsposter
Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
Bæredygtighedsudvalget, Næstformand
KL’s Internationale Udvalg, COR, SEDEC & ENVE
Udvalget for mindre psykisk sårbarhed
Sundhedsfremme-udvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Uddannelse
Bachelor med joint honours i Sociologi, Politik og Økonomi fra McGill University, Canada
Cand.mag i Samfundsfag og Engelsk fra Aarhus Universitet
Arbejde
Gymnasielærer og lektor i Samfundsfag, Engelsk og Innovation
Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg