Omkonstituering i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Omkonstituering i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Omkonstituering i den socialdemokratiske byrådsgruppe 1440 960 admin

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aarhus har i den forgangne uge vedtaget en omkonstituering, der sker som en konsekvens af, at hidtidig gruppeformand Lone Hindø i sidste måned meddelte, at hun ikke ønsker at genopstille grundet de begrænsninger, den aktuelle corona-situation sætter for det udadvendte arbejde som byrådspolitiker. Lone Hindø har samtidig ønsket at stille sine poster som gruppeformand, magistratsmedlem samt formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget til rådighed.

Rokaden er samtidig en mulighed for at sætte det stærkest mulige hold på samtlige positioner i den kommende tid, fremhæver borgmester Jacob Bundsgaard.

”Der skal lyde en stor tak til Lone for hendes arbejde – både som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, men især også som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Med Anette Poulsen som ny gruppeformand får vi en stærk profil, som skal være med til at sætte retning for den socialdemokratiske byrådsgruppe frem mod kommunalvalget i 2021.”

Konkret betyder rokaden at:

  • Anette Poulsen tiltræder posten som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe samt bliver formand for Udvalget for besættelse af udvalg. Samtidig afgiver hun posten som næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
  • Anders Winnerskjold udpeges til medlem af Magistraten.
  • Steen Bording Andersen udpeges til medlem af Teknisk Udvalg. Samtidig afgiver han udvalgsposten i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
  • Peder Udengaard udpeges til formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Samtidig afgiver han udvalgsposten i Kulturudvalget.
  • Louise Lindskrog afgiver udvalgsposten i Teknisk Udvalg.
  • Lone Hindø udpeges til medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Kulturudvalget. Hun afgiver samtidig gruppeformandsposten, medlemskabet af Magistraten, posten som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt posten som formand for Udvalget for besættelse af udvalg.
  • Hüseyin Arac udpeges til næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Samtidig afgiver han posten som medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.
  • Ali Nuur udpeges til posten som medlem af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.
  • Ango Winther indtræder i gruppebestyrelsen.

Samtidig indtræder Michael Krogh Hansen som suppleant for Louise Lindskrog i den
socialdemokratiske byrådsgruppe, mens Lindskrog er på orlov. Michael Krogh Hansen indtræder i Økonomiudvalget.