Indlæg: I Aarhus skal der være plads til alle

Indlæg: I Aarhus skal der være plads til alle

Indlæg: I Aarhus skal der være plads til alle 2049 2560 admin

Af Ango Winther, Næstformand for Teknisk Udvalg (S), Anette Poulsen, gruppeformand (S) og Anders Winnerskjold, politisk ordfører (S).

Hvert år vokser Aarhus med godt og vel 5.000 indbyggere. Det er en udvikling, som vi i Socialdemokratiet byder velkommen med åbne arme. De mennesker, der flytter til vores by, skal have tag over hovedet. Derfor går flere borgere uløseligt hånd i hånd med flere byggerier – der skal nemlig være plads til alle i Aarhus. Det gælder imidlertid for både de, der flytter til, og alle de aarhusianere, der allerede bor i byen.  

En stor del af vores bys charme er, at den favner bredt. I Aarhus kan direktøren bo ved siden af pædagogen, og sådan skal det blive ved med at være. Derfor er det vigtigt for os, at vi har en by, hvor boligpriserne og huslejen ikke stikker af – de mindre indkomster skal stadig kunne følge med. Det kræver, at vi har viljen til at bygge nyt på en måde, der giver mening og tilgodeser flere forskellige hensyn.

Den seneste tid har der været meget debat om byggeriet på Sølystgade 21– og debatten er vigtig. En stor del af kommentarerne fra borgere og interessenter har handlet om, at byggeriet bryder med det miljø, der kendetegner Ø-gaderne. Et miljø, hvor der, selvom man lever i bymidten, er plads og luft omkring én. Fordi projektet på Sølystgade ikke imødekommer kommuneplanens krav om, at minimum 30 pct. af arealet er udearealer, er det forståeligt, at det har været mødt med modstand.

Når sagen har været bearbejdet gennem længere tid, skyldes det blandt andet, ønsket om at forhindre en skævvridning af boligmarkedet i Aarhus. Det betyder, at man nogle steder bliver nødt til at udfylde huller og bygge omkring de eksisterende bygninger. Det vækker for mange bekymring – og nogle peger i stedet på at bygge, hvor der er bedre plads. Men ligesom det er vigtigt, at vi træffer modne og velovervejede beslutninger, når vi bygger i Aarhus, handler sager som denne også om at balancere mulighederne og alternativerne. Vi ved, at aarhusianerne elsker naturen. Rekreative åndehuller, grønne stier og bynær skov er noget, som vi gerne vil blive ved med at værne om. Af samme grund er spørgsmålet om netop at tilgodese flere forskellige hensyn, når vi bygger, ikke altid lige enkelt.

Selvom det betyder, at det nogle steder giver mening at bygge en anelse tættere i Aarhus, ændrer det ikke på, at byggeprojekternes kvalitet til enhver tid skal være i orden. Projektet på Sølystgade 21 er ingen undtagelse. I Socialdemokratiet er vi derfor ikke i stand til at gå videre med det konkrete byggeri, der hidtil har været på tegnebrættet.

I Socialdemokratiet er vi glade for den vigtige dialog, vi har haft med de mange involverede i forbindelse med projektet på Sølystgade, og derfor vil vi gerne sende en tak til alle borgere, interessenter og andre gode kræfter, der har været med til at præge dette projekt. Spørgsmål vedrørende byudvikling er som alle andre politiske spørgsmål et spørgsmål om at finde den rette balance. Netop derfor er debat og dialog afgørende, så de aftryk, vi sætter, forbedrer byen. I første og sidste instans er det målet – at Aarhus ikke kun bliver større, men også en bedre by, hvor alle kan være med.  

Indlægget er bragt i Aarhus Stiftstidende fredag d. 6. november.