Budgettet er landet: Rødt og ansvarligt  

Budgettet er landet: Rødt og ansvarligt  

Budgettet er landet: Rødt og ansvarligt   1365 867 admin

Kære partifæller

Budgettet for de næste fire år i Aarhus Kommune er nu på plads. Dette efter en lang dag med konstruktive forhandlinger, hvor Socialdemokratiet sammen med samtlige partier i Aarhus Byråd – på nær et enkelt byrådsmedlem – har valgt at vise ansvarlighed for velfærden og kom­munens økonomi. Årets budget giver et løft til de store velfærdsområder, men er samtidigt stærkt præget af følgevirkningerne fra den stigende inflation, krigen i Ukraine og det nationale kompromis. Det kommer til at betyde besparelser – men i Socialdemokratiet har vi gjort vores bedste for at slå ring om borgernes velfærd.

Det har vi blandt andet gjort på socialområdet. Socialdemokratiet har sammen med forligspartierne valgt at afsætte 115 millioner årligt til et gennemgribende løft til gavn for kommunens mest sårbare borgere. I hele Danmark ser vi, at flere og flere borgere får brug for hjælp og støtte i hverdagen, og derfor er det vigtigt, at vi sætter tidligt og forebyggende ind. Allerede fra barnsben ønsker vi at igangsætte konkrete forebyggende initiativer, så færrest mulige borgere senere får ondt i livet. Med rammeløftet får vi desuden mulighed for at give flere aarhusianske hjemløse tag over hovedet, og på samme tid udvikler og optimerer vi indsatserne for borgere med handicap og psykiske udfordringer.

Desværre ses også de ærgerlige tendenser på børne- og ungeområdet. Flere børn mistrives, og derfor har vi besluttet at investere 55 millioner hvert år de næste fire år i bredere børnefællesskaber. Vi ønsker at styrke de tidligere indsatser, så børnenes udfordringer og familiens situation hurtigst muligt tages hånd om. De samme intentioner gennemfører vi også på de specielle dagtilbud, hvor vi tilfører yderligere 22,7 millioner årligt de næste fire år. På den måde kan vi gribe flere børn med specialpædagogiske behov og deres forældre, så vi sikrer den hjælp og støtte, der er nødvendig, når børn- og ungelivet bliver svært.

Et andet område, som også har været en af Socialdemokratiets topprioriteter til årets budget, er ældreområdet. Landets seniorer bliver i stigende grad endnu ældre end før, og det er vi rigtigt glade for. Derfor skal velfærden også følge med, og af den grund er vi blevet enige om at afsætte 105 millioner kroner over de næste fire år til en sundhedsfond, der skal styrke vores ældste medborgeres sundhed, så de og fremtidige ældre kan gå et sundt og aktivt seniorliv i møde. Foruden skruer vi også op for midlerne til ældre med handicap med 10 millioner årligt. Det er helt nødvendigt, at ældre med skavanker og psykiske lidelser tages hånd om, så også de kan gå en tryg alderdom i møde.

Klima og bæredygtighed har også til dette års budget været et vigtigt område for Socialdemokratiet. Med årets budget intensiverer vi beskyttelsen af vores natur og grundvand – blandt andet ved opkøb af grønne arealer. Vi har en ambition om 8000 ha skov, 4000 ha naturarealer og selvfølgelig sikring af vores grundvand. Derudover udarbejder vi en genoprettelsesplan til forbedring af biodiversiteten i Aarhusbugten. Blandt forligsgruppen har vi besluttet at undersøge tilstanden i bugten og anvise løsninger til at forbedre plante- og dyrelivet.
​​​​​​​
Sammenlagt har vi god grund til at være stolte over årets budget i Socialdemokratiet. Vi har prioriteret velfærden og det grønne og sat helt tydelige socialdemokratiske aftryk. Til oktober venter en svær spareøvelse på tværs af magistratsafdelingerne, som forligskredsen også har forpligtet sig på. Det bliver ikke nemt, men det er på samme tid nødvendigt for, at vi ansvarligt kan komme igennem de svære begivenheder, som i tiden præger vores samfund.