Budget vedtaget: Refleksioner fra forhandlingsgruppen

Budget vedtaget: Refleksioner fra forhandlingsgruppen

Budget vedtaget: Refleksioner fra forhandlingsgruppen 480 467 admin

Budgettet for 2020 er nu vedtaget – og vi har god grund til at være tilfredse set med socialdemokratiske øjne. Vi leverer med aftalen et markant løft til velfærden, der vil kunne mærkes i hele Aarhus Kommune. Grundlaget for velfærdsløftet er en begrænset skattestigning, der for den gennemsnitlige aarhusianer vil være på under 20 kr. om måneden. 

Lad os først og fremmest fremhæve det, der har været helt centralt i forhandlingerne: Et gennemgribende løft af ældreplejen. Med aftalen har vi vedtaget at afsætte midler til at gøre en mærkbar forskel. Konkret betyder det flere hænder, bedre tid og kvalitet samt tryghed og kontinuitet på både plejehjemmene og i hjemmeplejen. 

Samtidig sætter aftalen et markant aftryk på forholdene for vores børn og unge i kommunen. Blandt andet fremrykker vi minimumsnormeringerne til fordel for børnene i vores dagsinstitutioner, og vi styrker folkeskolen med fokus på blandt andet mellemformer og tovoksen-ordninger.

Det har ligeledes været en væsentlig prioritet levere en ekstra jobindsats for at hjælpe de af vores borgere, der er blevet ledige, tilbage på arbejdsmarkedet – herunder også nyuddannede og sårbare – og være med til at bringe Aarhus ud af krisen. På samme tid afsættes 120 mio. kr. i en corona-erhvervspakke, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at komme bedst muligt igennem corona-krisen.

Som en del af forliget sikres budgetløft afsættes mere end 45 millioner kroner til at løfte indsatserne på det sociale område i de kommende år. Med det ekstra råderum får vi nu mulighed for at forbedre kvaliteten af vores sociale indsatser, blandt andet ved at styrke botilbuddene med flere hænder og et stærkere samarbejde med de pårørende. Løftet vil højne kvaliteten af kommunens velfærdstilbud for sårbare grupper, herunder blandt andet hjemløse og voksne med handicap.

Sidst, men ikke mindst, har klimaområdet fyldt en del i forhandlingerne. For at gøre ord til handling hvad angår målet om CO2-neutralitet i 2030, iværksættes flere grønne initiativer, ligesom der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2021 til at realisere den ambitiøse klimahandlingsplan, der skal danne grundlag for de næste skridt i byens grønne omstilling. 

Sammen med budgettet har forligspartierne tiltrådt en ny 10-årig investeringsplan, der rummer investeringer i byens udvikling for 7,9 mia. kr. Investeringsplanen sætter en klar retning for udbygningen af byen, så vi i Aarhus kan blive ved med at tilbyde de rammer for livsudfoldelse, som i dag får mange til at vælge Aarhus til. 

I forhandlingsgruppen er vi glade og tilfredse med årets forlig. Det er lykkedes at sætte et stærkt, socialdemokratisk aftryk på de kommende års udvikling i Aarhus Kommune. 

Bedste hilsner
Forhandlingsgruppen