Arbejdstidsaftale giver stærkt fundament for vores folkeskole

Arbejdstidsaftale giver stærkt fundament for vores folkeskole

Arbejdstidsaftale giver stærkt fundament for vores folkeskole 640 480 admin

Efter flere års forhandlinger meddelte Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) i går, at der er indgået aftale om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Aftalen vækker stor begejstring hos Socialdemokratiet i Aarhus, og ifølge KL-formand og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard giver aftalen et stærkt fundament til vores folkeskole.

“Folkeskolen er helt i særklasse som samfundsbærende institution. Det er i folkeskolen, vi leverer rammerne for udviklingen af børn og unge mennesker, der trives, lærer og bliver en del af et større fællesskab på tværs af sociale skel. De rammer styrker vi nu blandt andet ved at få lærernes stærke kompetencer i spil på en bedre måde end hidtil. Det har været vores udgangspunkt for forhandlingerne, og aftalen giver os et godt og nødvendigt grundlag for den fortsatte udvikling af den folkeskole, som vi alle sammen elsker og brænder for”, siger Jacob Bundsgaard.

Helt centralt for aftalen er et gensidigt samarbejde og fælles respekt. Det skal sikre inddragelse af og indflydelse fra lærerne på kommunens og skolens prioritering af lærernes arbejdstid. Og det vil komme børnene til gode, mener Anders Winnerskjold, der er socialdemokratisk næstformand for Børn- og Unge-udvalget i Aarhus Kommune.

”Det har aldrig været optimalt, at lærernes arbejdstid var bestemt ved lov. Nu er vi tilbage ved den danske model på lærerområdet, og det er vigtigt, for jeg tror på, det giver de bedste betingelser for børnene i vores folkeskoler. Det er det, der skal være målet: At have en folkeskole, der tilbyder et attraktivt lærings- og udviklingsmiljø til ethvert barn – og der spiller lærerne en uvurderlig rolle,” påpeger Winnerskjold.

Det sidste skridt er nu, at aftalen skal igennem en urafstemning hos lærerne samt godkendelse blandt KL’s bestyrelse.